Казанківський район » Регуляторна діяльність
Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Доступ до публічної інформації

Регуляторна діяльність

  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:54:46
292Kb Скачать скачать
  Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:54:46
292Kb Скачать скачать
  Перелік чинних регуляторних актів
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:46
26Kb Скачать скачать
  Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:54:46
292Kb Скачать скачать

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту
Казанківською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження районної державної адміністрації „ Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація “.
Основною метою прийняття розпорядження є приведення у відповідність до змін у законодавстві Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (далі – Умови), а також:
- затвердження переліку об’єктів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація;
- затвердження складу конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація;

Повний текст проекту розпорядження районної державної адміністрації та аналіз впливу регуляторного акта буде розміщений на вeб-сайті районної державної адміністрації.
Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акту до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації районної державної адміністрації, за адресою: 56002, смт Казанка, вул.Миру, 208.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

проекту розпорядження голови Казанківської райдержадміністраціїї
«Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація»

1. Визначення та оцінка проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Прийняття цього регуляторного акта передбачає затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів, що забезпечить створення конкурентного середовища у сфері пасажирських автоперевезень, надасть можливість організатору перевезень проводити конкурси та визначати на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Казанківського району (надалі – на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування).
Залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування забезпечить належну організацію перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом в межах адміністративної території області.
Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання, оскільки не виконуватимуться вимоги діючого законодавства, а саме ст.7, 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081, в частині проведення конкурсу на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування та затвердження організатором перевезень його умов.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями розробки даного проекту регуляторного акта є:
- вирішення питання щодо залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- додержання принципів державної регуляторної політики.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є можливість:
- відмовитись від державного регулювання, але згідно з чинним законодавством організація пасажирських перевезень, проведення конкурсу на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування покладається на місцеві органи виконавчої влади;
- залишити існуючу ситуацію, але це не дозволить провести конкурс з перевезення пасажирів, і як наслідок залучити на законних підставах автомобільних перевізників для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- запровадити зазначений регуляторний акт, що дасть можливість забезпечити досягнення визначених цілей.
Обрання останнього способу досягнення визначених цілей приведе організацію пасажирських перевезень автомобільним транспортом у відповідність до вимог діючого законодавства, забезпечить сталі, комфортні та якісні перевезення. Організатор перевезень збереже контроль за перевезеннями пасажирів на території району.
Затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів забезпечить рівні можливості суб’єктам господарювання для вступу на ринок надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, при цьому умови роботи автомобільних перевізників на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування носитимуть сталий та прогнозований характер.

4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів, кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсів, складу конкурсного комітету та положення про нього, зразка договору.
Прийняття вказаного розпорядження надасть можливість в подальшому здійснювати проведення нових конкурсів спрямованих на забезпечення надання якісних транспортних послуг населенню та сприятиме розвитку конкуренції на ринку пасажирських автоперевезень.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією будуть реалізовані повноваження надані їм відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про автомобільний транспорт” та постановою Кабінету Міністрів України від
03 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування” (зі змінами та доповненнями).
Чітко визначені умови конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування нададуть змогу залучити на конкурсних засадах автомобільних перевізників для забезпечення стабільних пасажирських перевезень, стимулювати розвиток транспортної галузі та створити конкурентне середовище на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту .

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

В результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, як:
-розвиток конкурентного середовища;
-підвищення якості та комфортності;
-обмеження монополізму;
-підвищення безпеки перевезень;
- збереження контролю організатора перевезень за роботою перевізників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;
-дотримання автомобільними перевізниками умов перевезень.

7. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, а саме:
Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада - забезпечення контролю за організацією перевезення паса-жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загаль-ного користування;
- обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень Витрати не передбачаються
Суб’єкти господарювання -створення рівних можливостей для вступу на ринок надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- можливість участі у конкурсі на перевезення пасажирів та розширення можливостей під-приємницької діяльності Витрати на участь у конкурсі
Населення Залучення автомобільних пере-візників для належного транс-портного забезпечення населе-них пунктів і, як наслідок, задоволення потреб мешканців області у перевезенні Витрати визначатимуться тільки платою за проїзд

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки його прийняття викликане вимогами законодавства України.
Головними зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним транспортом, зміни ліцензійних умов, інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.
Зазначені чинники мають вплив на результативність дії запропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки, за результатами чого в разі необхідності до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення їх негативного впливу.

9. Показники результативності регуляторного акта.

Головними показниками результативності дії регуляторного акта є:
- проведення конкурсів на перевезення пасажирів, завдяки чому передбачається залучення суб’єктів господарювання до здійснення пасажирських перевезень;
- задоволення потреб мешканців районну у перевезенні, передбачається розвиток мережі внутрішньорайонних маршрутів загального користування;
- обмеження монополізму на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, передбачається збільшення кількості суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- підвищення якості обслуговування маршрутів, завдяки залученню до перевезення пасажирів більш нових та комфортних автобусів.

10. Відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу:
- розвитку мережі внутрішньорайонних маршрутів загального користування;
- кількості автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах;
- обмеження монополізму на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- порушень при здійсненні перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- кількості звернень громадян щодо якості надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- кількості проведених конкурсів та залучених суб’єктів господарювання – переможців конкурсу до надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


Про організацію перевезень пасажирів
на приміських автобусних маршрутах
загального користування, замовником
перевезень на яких є Казанківська
райдержадміністрація

Відповідно до статті 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 7, 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, від 18.02.1997 № 176 „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”:
1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (додаються).
2. Затвердити перелік об’єктів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (додається).
3. Затвердити склад конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (додається).

4. Доручити першому заступнику голови районної державної адміністрації Коніщуку В.В. укладати договори на перевезення пасажирів з переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Коніщука В.В.


Голова райдержадміністрації В.В.СкрипникЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Казанківської районної
державної адміністрації

УМОВИ
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація
1. Загальні положення

1.1. Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (далі - Умови) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі - Порядок).
Умови визначають затверджені замовником вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх роботи при обслуговуванні об´єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація (далі - конкурс).

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурсний комітет (постійний орган, утворений організатором - Казанківською райдержадміністрацією для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу) приймає рішення по визначенню перевізників на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.
Переможець оголошується під час конкурсу із запрошенням на нього всіх претендентів.
Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядженням голови Казанківської райдержадміністрації протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.
Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;
- номери та назви об’єктів конкурсу;
- найменування перевізників – претендентів;
- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;
- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;
- рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.
2.2. Об´єктом конкурсу є маршрут міського автобусного сполучення. Перелік об’єктів затверджується розпорядженням голови Казанківської райдержадміністрації.
2.3. У конкурсі можуть брати участь автомобільні пасажирські перевізники – юридичні або фізичні особи – суб’єкти господарювання (далі - претенденти), які на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби, що відповідають умовам конкурсу, безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мають відповідний сертифікат, знаходяться в належному технічному і санітарному стані та укомплектовані відповідно до вимог Правил дорожнього руху.
2.4. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи в неповному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;
- не відповідають вимогам ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів.;
- пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

- мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені в судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
- подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».
2.5. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», і такі документи:
- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
- копію ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
- анкету відповідно до пункту 32 Порядку;
- копія штатного розпису, податкового розрахунку доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ) за останні повні два квартали.
2.6. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
2.7. Інформація про будь – яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників – претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
2.8. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених Порядком, перевіряється робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
2.9. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.
2.10. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками:
- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
- наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);
- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
- наявність та характеристика виробничої бази;
- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- досвід роботи перевізника-претендента;
- наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);
- інвестиційний розвиток суб´єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;
- умови контролю за станом здоров’я водіїв.


2.11. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.
У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.
2.12. Переможцю забезпечити роботу на міському автобусному маршруті загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3. Документальне оформлення результатів конкурсу

3.1. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.
3.2. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 5 днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно Порядку.
3.3. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.
У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору, договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, маршрут включається до об’єкта іншого конкурсу.
У договорі визначаються умови перевезень на маршруті відповідно до визначеного об´єкта конкурсу.
Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об´єкт конкурсу окремо.
Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить від трьох до п´яти років.

4. Введення в дію рішення конкурсного комітету
та укладання договорів

4.1. Організатор має право:
- прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об’єктами конкурсу у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;
- провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту;
- достроково розірвати договір з автомобільним перевізником;
- укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;
- у випадках, передбачених Законом України «Про автомобільний транспорт», укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об’єкт на конкурс;
- у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу.
4.2. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

5. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

5.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконкомом Миколаївської міської ради за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
5.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Кошторис може розроблятися окремо за видами об´єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:
- кількість маршрутів в одному об´єкті конкурсу;
- наявність в об´єкті конкурсу нових та/або діючих маршрутів.
5.3 Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.
5.4. Кошторис витрат, пов´язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:
- підготовки пропозицій щодо об´єктів та умов конкурсу;
- розміщення інформації про об´єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;
- організації приймання документів;
- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;
- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;
- підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;
- доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;
- подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;
- технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;
- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.
Кошторис затверджує організатор – Казанківська райдержадміністрація.
5.5. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.
У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша, ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує виконком Миколаївської міської ради.
5.6. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об’єкта конкурсу.
5.7. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Казанківської райдержадміністрації, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за певних умов.
5.8. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов´язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів, зазначених у пункті 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
5.9. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;
- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків плати.
5.10. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані Казанківською райдержадміністрацією спори розв´язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Казанківської районної
державної адміністрації


Перелік
об’єктів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація


п/п № марш-руту
Назва маршруту
1. с.Каширівка – смт Казанка
2. смт Казанка – ст..Казанка
3. с.Володимирівка – смт.Казанка
с.Лагодівка – смт Казанка
с.Новолазарівка – смт Казанка
с.Олександрівка – смт Казанка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Казанківської районної
державної адміністрації

Склад конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є Казанківська райдержадміністрація

Коніщук
Василь Васильович - перший заступник голови районної державної адміністрації, голова конкурсного комітету

Нагребальний
Валерій Олегович - головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, секретар конкурсного комітету
Члени конкурсного комітету:
Гатко
Андрій Петрович - начальник ВДАІ в Казанківському районі
(за узгодженням)
Полторак
Олександр Васильович - завідувач сектора ліцензування та надання послуг управління Укртрансінспекції у Миколаївській області (за узгодженням)
Новгородський
Віктор Володимирович -заступник голови ради сільгосптоваровиробників у Казанківському районі, директор ПСП «Агрофірма ім...Шевченка» (за узгодженням)
Сатановський
Володимир Вікторович - керівник ПП « Агро- 3 », депутат районної ради
(за узгодженням)
Стасюк Максим Олексійович - голова місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки» у Миколаївській області (за узгодженням)
Матюшенко Василь Леонідович - голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів (за узгодженням)

  План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Казанківської райдержадміністрації на 2014 рік
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:51
37Kb Скачать скачать
  План - графік відстеження результативності регуляторних актів Казанківської райдержадміністрації на 2014 рік
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:51
39Kb Скачать скачать
  Об’ява про оприлюднення
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:52
23Kb Скачать скачать
  Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:52
74Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту розпорядження «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:52
58Kb Скачать скачать
  Внесення змін
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:53
32Kb Скачать скачать
  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Казанківської райдержадміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:53
160Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Казанківської районної державної адміністрації “Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Казанківської районної державної адмініс
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:53
70Kb Скачать скачать
  Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Казанківської райдержадміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:54
168Kb Скачать скачать
  Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Казанківської районної державної адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:54:47
140Kb Скачать скачать