Головна Новини Державні закупівлі Доступ до публічної інформації

Презентація інвестиційного потенціалу

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора здійснюється управлінням з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112.
Положенням, затвердженим цією Постановою передбачено, що державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов´язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.
Для державної реєстрації договору (контракту) суб´єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:
- лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);
- інформаційну картку договору (контракту) за встановленою формою;
- договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;
- засвідчені копії установчих документів суб´єкта (суб´єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб´єкта підприємницької діяльності;
- документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
- ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);
- документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту) у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.