Казанківський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Оголошення

  Прайс лист підприемства ВК №93
Формат: RAR | Добавлен: 16/06/2014 15:35:01
309Kb Скачать скачать

Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту детального плану території

15/08/2019

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту детального плану території «Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району» 1) ЗАМОВНИК Казанківська районна державна адміністрація Миколаївської області, адреса: вулиця Миру, 208, смт. Казанка, Миколаївська область, 56000 2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Малим приватним підприємством «Майстерня С» розроблено проект детального плану території «Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району» (далі – проект ДПТ). Проект ДПТ виконаний на підставі Розпорядження Казанківської районної державної адміністрації № 75-р від 21.03.2017р., завдання на розробку ДПТ, вихідних даних та діючих на час розробки будівельних норм і стандартів, з метою: - деталізації та уточнення схеми планування Казанківського району; - визначення функціонального призначення та параметрів забудови визначеної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту з метою розміщення на ній об’єктів будівництва; - формування принципів планувальної організації забудови, просторової композиції, параметрів окремих об’єктів та ландшафтної організації території; - уточнення існуючих та встановлення нових ліній регулювання забудови та інших обмежень; - визначення та уточнення планувальних обмежень в зв’язку з наявністю в межах території магістральних та місцевих інженерних мереж; - визначення містобудівних умов та обмежень на забудову території; - забезпечення комплексної забудови; - врахування інвестиційних намірів, щодо можливості якісної забудови території та черговості будівництва на ній; - охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення. При розробленні детального плану території враховується Генеральний план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території. 3) МІРА, ЯКОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ) Проектом ДПТ передбачається розміщення виробничого та переробного комплексів для проведення дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранової руди способом свердловинного підземного вилуговування на території Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області. Після відпрацювання родовища буде проведена повна рекультивація земель та реабілітація надр. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до пункту 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено видобування корисних копалин…, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 га. Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, відповідно до ст.19, зокрема, визначають: - функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; - містобудівні умови та обмеження; - потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; - доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; - черговість та обсяги інженерної підготовки території; - систему інженерних мереж; - порядок організації транспортного і пішохідного руху; - порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; - межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів. - Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 включають, зокрема: - відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; - планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); - охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони. 4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ Ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту ДПТ ««Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля, що є також важливими для здоров’я людей: - ґрунти; - геологічне середовище; - атмосферне повітря; - водні ресурси; - стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); - кліматичні фактори. б) для територій з природоохоронним статусом; Під час здійснення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту ДПТ ««Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району» на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони. За результатами СЕО будуть рекомендовані екологічні обмеження реалізації діяльності. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні. 5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО Проектом детального плану території ««Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району» передбачено базовий варіант розміщення на земельній ділянці Казанківської селищної ради за межами населеного пункту с.Миколаївка. Для будівництва об’єкту розглядалися різні земельні ділянки. Територіальною альтернативою для будівництва є відвід землі і розміщення будівництва на ділянці меншої площі. Об’ємно-планувальні рішення розміщення об’єкту прийняті з врахуванням забезпечення технології ділянки будівництва, з її оптимальним використанням, виходячи з розмірів і конфігурації, санітарних відстаней до житлових зон, організації чіткого функціонального зонування та зручних транспортних зв’язків, забезпечення нормативних вимог по організації шляхів евакуації у випадку виникнення пожежі, забезпечення архітектурно-просторової виразності комплексу. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. 6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. При відсутності достовірних відомостей про об'єкт прогнозування, а також якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва. Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз, з'ясувати їх співвідношення. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено: - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; - проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту ДПТ з точки зору екологічної ситуації; - проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; - визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру; - проведення оцінки впливу ДПТ на складові довкілля, стан здоров’я, добробут населення; - моніторинг фактичного впливу впровадження ДПТ на довкілля. 7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. 8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ; Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», за такою структурою: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ. Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території «Дільниця геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Сафонівського родовища уранових руд» в межах території Казанківської селищної ради Казанківського району» подаються до Казанківської районної державної адміністрації за адресою: вул. Миру, 208, смт. Казанка, Миколаївська область, 56000, тел.: (+380)5164, тел.9-14-58, 9-13-85(ф), 9-14-43 Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить 15 днів з дня її оприлюднення.

Всі оголошення →